Členské poplatky


Výše členského poplatku pro rok 2023 stanovil výbor ČSLR na 500 Kč


Č. účtu pro platbu je: 78-9083900207/0100

Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo.

Pokud si své číslo nepamatujete, obraťte se dotazem na sekretariát společnosti (sekretariat@cslr.cz).


Všem členům společnosti děkujeme za včasnou úhradu poplatků.