Odborná garance ČSLR nad pořádanými akcemi

Vzhledem k narůstajícímu počtu požadavků na odbornou garanci vzdělávacích akcí, v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, připravila ČSLR formulář pro žádost o odbornou garanci.

Formulář je nutno zaslat na sekretariát ČSLR do 30. 6., popř.do 31. 12. tak, aby mohla být poskytnuta odborná garance pro následující kalendářní půlrok. Žadatel bude o rozhodnutí o poskytnutí odborné garance informován písemně ve lhůtě 30 dnů.

Garance bude poskytnuta jen tehdy, pokud bude výbor společnosti seznámen s programem, resp. s obsahem přednášek a se jmény přednášejících. Na firemní přednášky nelze garanci poskytnout.


Dle rozhodnutí výboru ze dne 20.10. 2010 bude poskytnutí odborné garance zpoplatněno takto:

a) 1.800 Kč za zaštítění vzdělávací akce ohodnocené dvěma až třemi kredity;

b) 4.800 Kč za zaštítění vzdělávací akce ohodnocené čtyřmi až sedmi kredity;

c) 14.400 Kč za zaštítění vzdělávací akce ohodnocené osmi a více kredity.


ZPŮSOB ODESLÁNÍ VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI:

– emailem: sekretariat@cslr.cz

– poštou: Česká společnost pro léčbu rány

Krajská nemocnice Pardubice

Geriatrické oddělení

Kyjevská 44

Pardubice

530 03