Česká společnost pro léčbu rány

Od roku 1999 se začala koncipovat společnost zdravotníků z nejrůznějších oborů. Ať lékařů či sester, kteří se zabývali hojením ran a to zejména chronických. Ti si chtěli na vzájemných setkáních vyměňovat zkušenosti a odborné informace na toto téma. Věděli, že pohled na problematiku léčby rány jen z jedné strany je v určitých případech nedostatečný a dále, že se objevují nové a nové postupy a materiály. Tři proběhlá sympózia a hlavně velký nárůst počtu jejich účastníků potvrdil zájem o možnosti organizované mezioborové a meziprofesní komunikace o této problematice a zároveň potřebu edukace a komunikace s pacienty a laickými pečovateli. Proto byla v září 2001 oficiálně registrována formou občanského sdružení Česká společnost pro léčbu rány /ČSLR/.


Jejím cílem je podílet se na komplexním řešení problému hojení rány, na zlepšování kvality péče o nemocné s chronickými ranami v nemocniční, ambulantní i domácí sféře.


Dále se chce podílet na tvorbě odborných standardů v péči o nemocné s chronickými defekty. Ve své činnosti zahrnuje výuku a edukaci zdravotníků i laiků.


Členové jsou lékaři z různých oborů, zdravotní sestry z nemocnic, ambulancí, ale i domácí péče, ostatní vysokoškoláci, vědečtí pracovníci. Členy se mohou stát i laičtí pečovatelé.


Od 1999 do roku 2005 bylo uskutečněno 7 pracovních dní , kde se místa konání vzhledem k dostupnosti mění /Brno, Praha/. Od roku 2002 pořádá společnost každý rok dvoudenní celorepublikový kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Tyto kongresy se konají vždy v Pardubicích. Zde paralelně probíhají přednášky i četné workshopy na aktuální témata. Svá sdělení tu přednášeli takové zahraniční kapacity jako prof. Peter Franks, prof. Finn Gotrub, Marco Romanelli, Phil Bowler a řada jiných . Poslední kongres měl již téměř 700 účastníků. Členové společnosti se účastní zahraničních kongresů i s aktivní účastí.


Od roku 2003 je ČSLR kooperující organizací EWMA /European Wound Management Association/. Tato celoevropská organizace pro léčbu rány si vybrala pro rok 2006 Českou republiku, jako první zemi bývalého východního bloku, ke konání 16. konference EWMA. Tato konference probíhá ve spolupráci s ČSLR.


V NCO NZO Brno se členové ČSLR podílejí na výuce v kurzech moderního pojetí léčby ran.

Prostřednictvím aktivity Hojení 21, kterou organizuje Česká společnost podpory zdraví, pomáhá ČSLR při edukaci jak zdravotníků, tak hlavně laiků /pečovatelů a pacientů/.


Akce

2005

listopad | 25.–26. 11. 2005 | Pardubice | IV. celostátní kongres ČSLR

červen | 7. 6. 2005 | Olomouc | Diagnostika a monitoring v terapii rány (PDF)

2004

duben |16. 4. 2004 | Jarní sympózium, VII. pracovní den ČSLR + valná hromada ČSLR

listopad | 26.–27. 11. 2004 | Pardubice | III. celostátní kongres ČSLR (PDF)