Garance kvality pro hojení chronických a komplikovaných ran


Česká společnost pro léčbu rány podporuje pracoviště, která v České republice zajišťují komplexní péči o pacienty s chronickými ránami. Cílem naší snahy je zvýšit prestiž těchto zařízení mezi odbornou veřejností i laiky a zviditelnit síť pracovišť, která poskytují kvalitní péči o pacienty s chronickými a komplikovanými ránami (seznam pracovišť). Od roku 2007 proto uděluje komise kvality pracovištím, která vyhoví podmínkám stanoveným výborem ČSLR, garanci kvality poskytované péče.

Do tohoto projektu se mohou přihlásit zdravotnická zařízení i agentury domácí péče. V případě, že poskytovatelem péče uvedeným v žádosti je fyzická osoba, uděluje společnost certifikát na dobu maximálně 3 let (Komplexní centrum pro hojení komplikovaných ran). V případě organizace s odborným garantem pro poskytování péče o chronické rány je možné získat certifikát maximálně na dobu 2 let (Komplexní skupina pro hojení komplikovaných ran).


Pracoviště, která mají zájem certifikát získat, musí přijmout Deklaraci o poskytování komplexní péče pro pacienty s chronickou a komplikovanou ránou a vyplnit Žádost o garanci kvality Českou společností pro léčbu rány. U žádostí je nutné uvést jméno a podpis garanta, člena výboru nebo revizní komise České společnosti pro léčbu rány, který je detailně obeznámen s provozem posuzovaného pracoviště a doporučuje (v souladu s interním předpisem ČSLR o poskytování garance kvality) udělení certifikátu. Bez uvedení jména a předběžného projednání žádosti s výše uvedeným garantem nebude řízení o udělení certifikátu zahájeno. Žádající pracoviště musí zároveň souhlasit s možností provést po 1 roce činnosti audit k posouzení, zdali splňuje kritéria, která požaduje ČSLR a která pracoviště samo deklaruje.


Minimálně 6 měsíců před vypršením platnosti certifikátu je nutné požádat písemně o jeho obnovení výbor ČSLR.


Seznam pracovišť – držitelů certifikátu Garance kvality ČSLR v péči o chronickou ránu

Žádost o garanci kvality poskytované péče Českou společností pro léčbu rány


V případě zájmu o získání garance kvality poskytované péče ČSLR se prosím přihlašte do registračního systému ČSLR (tlačítko níže) a vyplňte online žádost.


Přihlášení do registračního systému: Pokud jste se v posledních dvou letech prostřednictvím registračního systému registrovali na kongres ČSLR, použijte prosím přihlašovací údaje, které jste si nastavili při založení svého uživatelského účtu (e‑mail a heslo; heslo lze případně obnovit). Pokud ještě uživatelský účet nemáte, klikněte prosím na tlačítko „Vytvořit nový účet“ a zadejte požadované údaje. E‑mail (ID uživatele) a heslo si prosím uložte.


Vyplnění žádosti: Po přihlášení do registračního systému klikněte na tlačítko „Nová žádost“ a vyplňte registrační formulář.


zadost_button_cslr.png