Profil společnosti

Právní forma:

 • zapsaný spolek


Poslání společnosti:

 • sdružovat fyzické a právnické osoby se zájmem na ošetřování a léčbě zejména chronických ran nejrůznější etiologie


Společnost se podílí:

 • na komplexním, zdravotně-sociálním řešení problému hojení ran 
 • na zlepšování kvality péče o nemocné s chronickými ranami v nemocniční, ambulantní a domácí péči 
 • na tvorbě odborných standardů péče o nemocné s chronickými defekty
 • na edukaci a organizaci školících a vědeckých akcí s důrazem na meziprofesní a mezioborovou komunikaci


Členové společnosti:

 • lékaři různých oborů
 • zdravotní sestry z nemocnice, ambulancí i domácí péče
 • ostatní vysokoškoláci
 • vědečtí pracovníci
 • laičtí pečovatelé