Workshopy

V průběhu kongresu se bude konat 27 workshopů. Jejich názvy, jména vedoucích a u většiny i stručný obsah naleznete níže.

Vzhledem k omezené kapacitě workshopů Vám v případě zájmu o účast doporučujeme provést registraci co nejdříve.


Jak se zaregistrovat?


reg_button_lecba_rany.png • Registrace probíhá do středy 17. ledna (10:00) prostřednictvím kongresového registračního systému (tlačítko níže). Zápis na workshopy, které se tímto způsobem neobsadí, bude pokračovat na nástěnce v přízemí i v průběhu kongresu.
 • Pro přihlášení do registračního systému prosím použijte přihlašovací údaje, které jste si nastavili při založení svého uživatelského účtu (e-mail a heslo; heslo lze případně obnovit).
 • Pokud ještě uživatelský účet nemáte, klikněte prosím na tlačítko „Vytvořit nový účet“ a zadejte požadované údaje.
 • Po přihlášení do registračního systému klikněte v levém menu na tlačítko „Registrace na workshopy“ a vyberte si workshopy, o které máte zájem.


ČTVRTEK, 18. 1. 2024

12:30
Workshop A4.1 (Lohmann & Rauscher):
Jak využít produkty LR v paliativní péči v domovech pro seniory
vedoucí workshopu: M. Jurošková

   

   

13:30
Workshop A3.1 (HARTMANN - RICO):
Tipy a triky – inovační silikonové krytí Zetuvit Plus Silicone Border
vedoucí workshopu: T. Kopal
 • Úvod do managementu exsudátu – jaké jsou výzvy spojené s nadměrným exsudátem a jak je efektivně řešit
 • Představení silikonového krytí Zetuvit Plus Silicone Border – jeho výhody a oblasti použití
 • Kazuistiky s použitím Zetuvit Plus Silicone Border
 • Praktická ukázka produktu Zetuvit Plus Silicone Border
 • Diskuze – možnost konzultace konkrétních dotazů s odborníkem na problematiku managementu exsudátu MUDr. Tomášem Kopalem

   

Workshop A4.2 (ProPéči.cz):
Jak si stojíme, když sami ulehneme? Moderní hygiena na lůžku na vlastní kůži
vedoucí workshopu: M. Holub
 • Noční můra zdravotníka: „Jsem sám pacientem, závislým na okolí.“ Jak to doopravdy chutná? Z workshopu si odnesete informace, argumenty a zážitky, které můžete snadno využít ve své každodenní praxi. Ku prospěchu pacientů i sebe sama.
  Klíčové pojmy:
  #IntegritaPokožky #Dermatitida #DůstojnáPéče #SnazšíPéče #PrevenceInfekcí

   

Workshop A5.1 (New Water Meaning):
Po stopách pacienta …
vedoucí workshopu: D. Vraná, L. Bobková, L. Nováková
 • Po stopách onkologického pacienta se podíváme na ozařovnu. Jaký proces ho na ozařovně čeká? Jak připravit ozařované místo a jak pečovat o pokožku před ozářením? Jak řešit komplikace na kůži spojené s ozařováním?

   

   

14:30
Workshop A2.1 (HARTMANN – RICO):
sNPWT VivereX k prevenci SSI a léčbě ran do nemocnice i domů
vedoucí workshopu: L. Veverková
 • Prevence a léčba SSI s využitím sNPWT.

   

Workshop A3.2 (B. Braun):
Management exsudátu v ráně a jak ho zvládnout
vedoucí workshopu: A. Erbenová, I. Sedláčková
 • V tomto workshopu se budeme společně s posluchači zabývat tím, jakým způsobem úspěšně zvládnout péči o ránu, která vykazuje známky střední až silné exsudace. Při praktické ukázce a v kazuistikách bude demonstrováno, jaké vhodné typy materiálů při managementu exsudátu používat. Zároveň zde bude představen inovovaný produkt Askina Carbosorb.

   

Workshop A5.2 (LERAM pharmaceuticals):
Použití krytí UrgoStart v léčbě ulcerace syndromu diabetické nohy
vedoucí workshopu: J. Stryja, M. Strnadová
 • V rámci workshopu proběhne také seznámení s projektem Hojení ran v sociálních zařízeních (vede Miroslava Strnadová – edukační sestra pacientské organizace Dialog Jessenius o.p.s., tajemnice pacientské organizace www.zahojime.cz).

   

   

15:30
Workshop A2.2 (Aspironix):
Podtlaková terapie s instilací i bez – nebojme se toho!!!
vedoucí workshopu: I. Pukiova
 • Tipy a triky, vyvaruj se nejčastějších chyb při aplikaci podtlakové terapie. Praktické ukázky na modelech, jak efektivně aplikovat podtlakovou terapii i v těžce dostupných lokalitách.

   

Workshop A3.3 (Mölnlycke):
Pooperační rány – jak nejlépe předcházet komplikacím
vedoucí workshopu: P. Vlasák
 • Hojení operačních ran je mnohdy provázeno řadou komplikací, které znepříjemňují život jak pacientům, tak ošetřujícímu personálu. Volbou vhodných postupů, správným výběrem krytí a identifikací rizikových faktorů, lze velkému množství komplikací předejít.

   

Workshop A4.3:
Fotodokumentace vývoje rány během léčby 2
vedoucí workshopu: L. Šeflová, L. Stanke, M. Vantara, B. Baslarová J. Habáňová, J. Tichá, D. Janeček, J. Nováková
 • Workshop 2024 navazuje na workshop, který se konal v lednu roku 2023. Po celý rok 2023 jsme intenzivně pracovali na vytvoření jednoduchého návodu, který by ujasnil základní pravidla focení pacientů s ranami, a to zejména v běžném provozu hospitalizační péče. Cílem workshopu je vyzkoušet si fotografické techniky při focení mobilem nebo tabletem bez profesionální výbavy. Budeme mít k dispozici modely, na kterých si fotografování budete moci vyzkoušet. V průběhu fotografování si ukážeme praktické tipy a chyby, kterým bychom se měli vyhnout.

   

Workshop A5.3 (EMPOLAS):
Unikátní koncept hojení ran – aktivní OZONIDY s patentovanou složkou OZOILE®. Nová linie materiálů RIGENOMA®
vedoucí workshopu: J. Kšandová, T. Vondráček, J. Samaranská, J. Bartoňková
 • Představení nové produktové linie na hojení ran a zánětů od společnosti EMPOLAS s.r.o.
 • Kazuistiky, zkušenosti, účinky a přínos terapie v praxi.

   

   

16:30
Workshop A2.3 (Contipro):
Praktické aspekty použití produktů Sorelex, Hyiodine a využití kyseliny hyaluronové v hojení ran
vedoucí workshopu: L. Sobotka, J. Krpatová
 • Účinky kyseliny hyaluronové v hojení ran
 • Správné použití produktu Sorelex
 • Příklady z praxe – prezentace kazuistik – hojení s produkty Sorelex a Hyiodine

   

Workshop A3.4 (Lemaro):
Řešení komplikací při kompresivní terapii
vedoucí workshopu: H. Petrová
 • Kompresivní terapie je nedílnou a nutnou součástí léčby otoků různé etiologie, včetně léčby žilních bércových ulcerací. Při kompresivní terapii může docházet ke komplikacím, které je nutné řešit co nejdříve, jakmile se objeví. Na tom je pak závislé, zda pacient je ochoten akceptovat bandáže a návleky a tím mít kontinuální léčbu. Naštěstí v dnešní době máme velký výběr možností, materiálů a podporujících přípravků. Na workshopu si vyzkoušíme různé techniky aplikace a využití podpůrných materiálů, sprejů, krémů a podobně tak, abychom byli schopni reagovat na různé komplikace u pacientů.

   

Workshop A4.4 (Fidia):
Hyalo4 a my.
Objevte možnosti regenerativní medicíny při hojení ran
vedoucí workshopu: R. Doležel, L. Fridrichová
 • Kyselina hyaluronová má řadu zajímavých vlastností a možností využití, poznejte a porovnejte s vedoucími workshopu možnosti použití při hojení ran.

   

Workshop A5.4 (SORAL & HANZLIK Medical):
Polohování jako nedílná součást prevence a léčby dekubitů
vedoucí workshopu: P. Ptáčková (Praha)
 • Stručná teorie dekubitů
 • Rozbor dvou nejčastějších poloh pacientů v nemocniční péči
 • Vhodné polohovací pomůcky – polohujeme jednoduše ale efektivně
 • Tipy a triky pro efektivní využití polohovacího lůžka
 • Na co si dát pozor při výběru a použití aktivní antidekubitní matrace

   

PÁTEK, 19. 1. 2024

 9:00
Workshop A2.4 (Convatec):
Může hygienu rány provádět každý?
vedoucí workshopu: J. Černohorská
 • Hygiena rány ve 4 jednoduchých krocích z různých pohledů nejenom pro lékaře a sestry. Těžce hojící se rány – praktické zkušenosti, jak pomoci pacientům.

   

Workshop A3.5:
Novinky v léčbě OM u SDN
vedoucí workshopu: A. Jirkovská, B. Sixta

   

Workshop A4.5:
Fotodokumentace vývoje rány během léčby 2
vedoucí workshopu: L. Šeflová, L. Stanke, M. Vantara, B. Baslarová J. Habáňová, J. Tichá, D. Janeček, J. Nováková
 • Workshop 2024 navazuje na workshop, který se konal v lednu roku 2023. Po celý rok 2023 jsme intenzivně pracovali na vytvoření jednoduchého návodu, který by ujasnil základní pravidla focení pacientů s ranami, a to zejména v běžném provozu hospitalizační péče. Cílem workshopu je vyzkoušet si fotografické techniky při focení mobilem nebo tabletem bez profesionální výbavy. Budeme mít k dispozici modely, na kterých si fotografování budete moci vyzkoušet. V průběhu fotografování si ukážeme praktické tipy a chyby, kterým bychom se měli vyhnout.

   

Workshop A5.5:
Laická doporučení
vedoucí workshopu: A. Pokorná
 • Doporučení pro realizaci zdravotních intervencí při poskytování zdravotních služeb a jejich forma a typ významně determinují možnost akceptace příjemcem péče a jeho adherenci a compliance. V rámci doporučení jsou v literatuře zmiňovány 2 základní formy – standardní forma doporučení (z anj. Standard Language Recommendation/SLR – nejen odpovídající současné míře poznání, ale často využívající odbornou terminologii a stylistiku) a tzv. laická doporučení (z anj. Plain Language Recommendation/PLR, která by měla v simplifikované podobě s využitím jednoduché stylistiky a vysvětlením odborných pojmů zajistit snazší porozumění odbornému textu). V rámci interaktivního workshopu budou mít účastníci možnost identifikace vhodných nástrojů k využívání Laických doporučení pro pacienty. PLR jsou jasná a stručná sdělení v souladu s doporučeními odborných společností, která jsou srozumitelná široké veřejnosti (pacienti, laici).
  Formulují se bez profesního žargonu a odborné terminologie s cílem zvýšit zdravotní gramotnost jednotlivců, podpořit je v informovaném rozhodování a přispět ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Současný stav v České republice, ale i na mezinárodní úrovni potvrzuje nejednotnou metodiku tvorby a prezentace laických doporučení dle expertízy jejich tvůrců. Nezbytná je tedy jejich další kultivace založená na široké odborné diskusi a následné pilotáži na souboru příjemců péče tak, aby byly ověřeny vhodné metodologické přístupy pro tvorbu PLR. Problematice tvorby tzv. laických doporučení je v současné odborné literatuře věnována omezená pozornost. Přesto, že je podmínkou, aby součástí kvalitních a na důkazech založených doporučených postupů byla rovněž doporučení pro pacienty, nebývá jejich forma jednotná a často nejsou respektována základní didaktická pravidla ani pravidla andragogiky. Právě na ně bude zacílena pozornost v rámci interaktivních činností workshopu. Nezmeškejte příležitost v rámci jedinečného workshopu získat informace o tvorbě PLR, ale i jejich využívání u pacientů s různými zdravotními problémy a diskutovat vlastní zkušenosti.
  Práce byla podpořena Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci grantu č. NU23-09-00328 "Metodika tvorby laických doporučení k přenosu znalostí na podporu na důkazech založeného rozhodování ve zdravotnictví v České republice". Všechna práva vyhrazena.

   

   

 10:00
Workshop A2.5 (BIOXA):
Moderní přístup k vlhkému hojení ran v každé fázi hojení ran
vedoucí workshopu: M. Hemzalová
 • Prezentace postupu léčby chronických ran vlhkým hojením na základě 100% Manuka medu a sekundárního krytí v každé fázi hojení chronických ran.
 • Efektivní hojení bude prezentováno na kazuistikách sestrami z praxe.
 • Bioxa a její působení po roku od Léčby ran 2023.

   

Workshop A3.6 (Fidia):
The role of hyaluronic acid and of Hy Tissue Micrograft in the regenerative treatment of the wounds
vedoucí workshopu: M. Riccio
 • Významný italský plastický chirurg a přední odborník na regenerativní medicínu představí své zkušenosti s efektem kyseliny hyaluronové v léčbě ran a seznámí vás s moderní technologií léčby ran, která zachovává biologické vlastnosti mikrofragmentované tkáně.

   

Workshop A4.6:
Syndrom vyhoření u pacienta a zdravotníka. Jak na to?
vedoucí workshopu: D. Šroubková,J. Černohorská
 • Únava. Neklid. Nekvalitní spánek. Někdy obtížné hledání motivace jít dál. Střídání pocitů radosti a bezmoci. Pocit, že děláte, co můžete, ale pro mnohé pacienty je to pořád málo? Možná to jsou známky syndromu vyhoření, možná jen přepracování.
 • Ve workshopu se zaměříme na nejčastější známky psychické nepohody u pacientů, jejich rodinných příslušníků a nás zdravotníků, dostaneme praktická doporučení, jak tyto signály rozklíčovat a co s tím udělat. Pojďte se s námi do tohoto světa podívat, podívat se „za zrcadlo“ a poznat lépe sebe i své pacienty.
 • Uvidíte 3 silné příběhy pacientů a rodinných příslušníků, které ještě nikde nezazněly.
Pozvánka (soubor .pdf)

   

Workshop A5.6 (VITAPUR):
Aktivní polohování – novinky v základní prevenci dekubitů
vedoucí workshopu: H. Kajzrová
 • Praktický trénink polohování. Předvedeme a sami si vyzkoušíte polohovaní jako základní prevenci proti vzniku dekubitů. Naučíte se jak správně aktivně polohovat s ohledem na potřeby dlouhodobě nepohyblivého pacienta i s ohledem na vlastní zdraví.

   

   

 11:00
Workshop A2.6 (Essity):
Komu sluší zelená (aneb co nevíte o krytí Sorbact)
vedoucí workshopu: L. Krausová

   

Workshop A3.7 (LERAM pharmaceuticals):
Využití NPWT u pacientů s dekubity
vedoucí workshopu: A. Pokorná, P. Slavik
 • V rámci workshopu spolupráce se zahraničním speakerem – Praktické zkušenosti s NPWT / Practical experience with NPWT (Peter Slavik, MBA akad. BO, certified wound nurse, owner and general manager Egeria Medizintechnik GmbH, Wiener Neustadt, Rakousko).

   

Workshop A4.7 (FLEN HEALTH):
Hydrokoloid, enzymatické alginogely a moderní fixace – Vaši pomocníci pro hojení ran
vedoucí workshopu: E. Konečná
 • Hydrokoloid a enzymatické alginogely, proč je používat
  E. Konečná
 • 25 let zkušeností s alginogely
  B. Kocmichová
 • Desatero správné fixace
  M. Koutná, L. Nájemníková

   

Workshop A5.7 (Lohmann & Rauscher):
Víme vše o kompresivní terapii? Zkusíme to spolu?
vedoucí workshopu: K. Kostrbíková, R. Olžbutová